Član tima, direktor Urbanlogic Center, Banja Luka,
Obrađuje tematiku Javne i kulturne diplomatije, Geo-ekonomije, Migracije,  te zaštitu kritične infrastrukture.