Član tima, direktor Urbanlogic Center, Banja Luka,
Obrađuje tematiku Kreativne ekonomije, Antropologije kulture te Kulturne diplomatije