SMJERNICE ZA AUTORE

Prijavljeni tekstovi trebaju biti dizajnirani na akademskim principima, odnosno naučno istraživačkoj metodologiji, bazirani na originalnosti rada u vezi sa aktuelnom temom. Uredništvo u cilju promocije znanja daje mogućnost publikovanja kvalitetnih ranije objavljenih radova uz dozvolu autora. Časopis Geopolitika, prihvata originalne rukopise visoke kvalitete. Svi radovi se trebaju pridržavati pravilne gramatike, pravopisa, interpunkcija i strukture rečenice, a mogu biti pisani na srpskom, hrvatskom, bosanskom i engleskom jeziku, a objavit će se na jeziku kojim je pisan.
Naš cilj je obavijestiti autore o odluci o objavljivanju njihovih dostavljenih tekstova u roku od mjesec dana. Autori mogu očekivati komentare na svojim e-mail-ovima od strane urednika u pomenutom roku. Nakon odluke uredništva prihvaćen tekst će biti objavljeni u Časopisu Geopolitika, ako ispunjava dole navedene standarde i tretiraju zadanu i aktuelnu problematiku. Copyright članaka ostaje autorima, ali i pravne odgovornosti. Potencijalni autori trebaju poslati datoteke svojih kompletnih rukopisa, tim da autori zainteresovani za objavu rada trebaju uzeti u obzir da:

 • Svi radovi se trebaju pridržavati pravilne gramatike, pravopisa i strukture rečenice, a mogu biti pisani na srpskom, bosanskom, hrvatskom i engleskom jeziku, a bit će objavljeni na jeziku kojim je rad pisan.
 • Dostaviti cijeli članak sa imenom autora, uvodom, kompletnim tekstom sa izvorima tj. referencama.
 • Tekstovi trebaju predstavljati izvorno istraživanje koje nije objavljenno negdje drugdje.
 • Copyright teksta  ostaje autoru - ali to ujedno čini pravnu odgovornost autora zbog bilo kojeg sadržaja;
 • Urbanlogic Center ne zahtijeva isplatu od autora, ali ne nudi ni plaćanje autorima članaka. Takođe, naše uredništvo ne prima novac, niti prihvata plaćanje za svoj rad;
 • Podnesci mogu biti dugi do 18 stranica, dok za rubriku Analize do 8 stranica, pisan prema već navedenom standardu napisan u Wordu, veličina slova 0,12, font Times New Roman. Ako je tekst duži, zbog ocenjene visoke kvalitete rada urednici ga mogu prihvatiti.
 • Radovi trebaju  biti objektivni, nestranački, utemeljeni na dostupnim činjenicama i open source informacijama, dozvoljene su reference, navodi knjga, onlajn knjiga,  publikacija i URL adresa, navesti prema APA citatnom standardu. U skladu sa novinama i običajenim standardima  koje koriste istraživački časopisi, izvori u tekstu se mogu navesti i hiperlinkom.


Struktura rada:

 • Naslovna stranica bi trebala  sadržavati  naslov autorovog  članka, ime i prezime,  i adresu e-pošte.
 • Rezime do 250 riječi, na jeziku kojim je pisan rad i na engleskom uz 4-6 ključnih riječi.
 • Uvod, Uredništvo smatra da čitatelji trebaju imati priliku upoznati autorove   motive za odabranu tematsku oblast ili  konkretnu problematiku, te uključivanje u ovo područje istraživanja.
 • Puni tekst, dužine  do 18 stranica, ili do 8 ako je za rubriku Analize, ako je tekst duži slijedi dogovor  urednika.
 • Bibliografija-reference: (Slijede primjeri u tekstu)
 • Prilozi ili dodatnog materijala: Preporučujemo vam da sve relevantne fotografije, dijagrame ili grafikone unutar tijela samog članka, bi trebalo biti na odgovarajući način navedeno.

 

Dopuštene vrste datoteka:

Microsoft Word (2007 ili kasnije) 

Format:

12 pt –font, Double spaces, Times New Romans,
1” Margins top, bottom, right, left (margine gore, dolje, desno, lijevo, 2,5 cm).

 


Dozvoljene Reference u tekstu prema APA citatnom standardu:

Kada se citira referenca unutar teksta, koristiti slјedeći model: (prezime autora, godina izdanja). Ako autori iz različitih referenci imaju isto prezime, koristiti i inicijale autorovog imena u citatu, npr. (Ford E. Martin,1992) odnosno Ford E. Martin (1992). Ako se dva ili više autora citiraju na istom mjestu, treba ih navesti abecednim redom u okviru istog citata, razdvojene tačka zarezom, npr. (Brown, 1991; Smith, 2003).
Kada su dva autora rada, navode se prezimena oba, dok se u slučaju većeg broja autora navodi prezime prvog i skraćenica „i dr.“ ili „et al.“. (Locke A. Edvin, et al. 1990).
Citate postaviti na za to odgovarajuća mjesta u tekstu dokumenta (vidi primjere). Svaki citat, bez obzira na dužinu, treba da prati referenca sa brojem strane uz obavezne znakove navoda na početku i na kraju citata. Primjer: (Michalski, 2006:2)

Radi popularizacije navedenih tematika, prije svega među mladima, shodno vremenu koje zahtijeva novi pristup, uredništvo je zauzelo stanovište da je dopušteno navođenje referenci na kraju teksta i u tekstu hiperlinkom. Odluka počiva na činjenici da je tematika koju promoviše časopis iz bliske prošlosti, realnog vremena, ili budućnosti nije u dovoljnoj mjeri istražena i obrađena u naučnim časopisima iz oblasti koje su aktuelne danas i u budućnosti. Izvori novijeg datuma su rijetki i nedostajući iz materije koja se u časopisu proučava i analizira. Mišljenja smo da su izvori novinara istraživača iz prestižnih i cijenjenih štampanih medija, relevantnih časopisa, istraživača sa instituta ili think tenk-ova, institucija država, vlada i političara kompetentni kao reference iz oblasti koje se istražuju.


Reference na kraju članka - abecednim redom (primjeri):

Članci u časopisima:

Brethower, M. Dale, & Dams, Piter (1999): "Systems Thinking (and System Doing)". Performance Improvement Journal, 38 (1), 37-52.
Marine Corps Doctrinal Publication vol.1: Warfighting United States Government as Represented by the Secretary of the Navy, Henceforth MCDP July 21, 1997, 9. (43-58)
Rosenau, J. N. (2006). Political science and political processes: Rosenau, New York, J.N., & e Study of World Politics, Vol. 1, Routledge 25-35
Smith, Charles Anthony and Heather M. Smith (2011). “Human Trafficking: The unintended effects of United Nations intervention.” International Political Science Review 32(2): 125–146.

Navodi knjiga:

Geusau, A. (2009). Cultural Diplomacy Waging War by Other Means, Nijmegen, Wolf Legal Publishers
Ninkovich, F. (1981). Diplomacy of Ideas: U.S. Foreign Policy and Cultural Relations 1938-1950, Cambridge, MA, Cambridge University Press
Nye, J. (2004). Soft Power: The Means to Success in World Politics, Cambridge, MA, Cambridge University Press, Perseus Books

Poglavlja u knjigama:

Lawson, Kay. 1988. When Linkage Fails. In Kay Lawson and Peter H Merkl (eds) When Parties Fail: Emerging Alternative Organizations. Princeton, NJ: Princeton University Press, 13–38.

Online publikacije:

American Corner information provided by IIP. Stats based on numbers as of March, 2008. www.America.gov
Saunders, F.(1999): The Cultural Cold War, New York, The New Press Second Life is a virtual world launched in 2003 in 2007 http://blog.secondlife.com/?s=metrics

 


Napomene

Časopis za Geopolitiku je domaćin članaka odnosno radova, koji odražavaju raznolikost mišljenja. Stajališta izražena u našem Časopisu sa empirijskim dokazima navedenim zbog kredibilnosti i kompetentnosti teksta, isključiva su odgovornost autora; Njihovi stavovi i pogledi ne odražavaju nužno stavove i poglede časopisa i Uredničkog tima ili svoje matične organizacije, odnosno Urbanlogic Center koji je promoter navedene istraživačke inicijative.
Autori preuzimaju pravnu i moralnu odgovornost za ideje iznjete u svojim radovima. Izdavač neće snositi nikakvu odgovornost u slučaju ispostavljanja bilo kakvih zahteva za naknadu štete.
Uređivački odbor će autorima koji su prekršili etička načela ograničiti pristup objavljivanja.