IMPRESUM:  
ISSN (online) 2637-1499
IZDAVAČ: Urban Logic Center, Centar za razvoj kulture i društva znanja,
VEB ADRESA: http://www.urbanlogic.edu.rs
PERIODIČNOST: polugodišnje
POČETNA GODINA: 2018 (jesen-zima)
GLAVNI UREDNIK: Darko Matijašević, Urban Logic Center, Banja Luka
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
UREDNIŠTVO: Prof. dr. Daniel Abraham Romano, Univerzitet Banja Luka
dr. Darko Matijašević, dr. Sandra Santrač, Mr. Njegoš Jovanović
ADRESA UREDNIŠTVA: 78000 Banja Luka, ul. Kozarska 27 c, BiH
KONTAKT: Sandra Santrač
e.mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Tel: +387(0)51 267 499

 

PORTRET ČASOPISA:

Časopis Geopolitika je multidisciplinarni časopis koji objavljuje radove iz oblasti geopolitike, sajber prostora, geo-ekonomije, međunarodnih odnosa, zaštite kritične infrastrukture, ekonomske, kulturne, i obrazovne politike. U evidenciji je Međunarodnog centra za registraciju serijskih publikacija UNESCO i INSEE (Francuski nacionalni institut za statističke i ekonomske studije) te u bazi naučnih časopisa Advanced science index.
Časopis pruža neposredan otvoren pristup svom sadržaju na principu da je istraživanje slobodno i dostupno javnosti u cilju promocije globalne razmjene znanja.
Korisnici mogu da čitaju, preuzimaju, kopiraju, distribuiraju, štampaju, pretražuju ili da ulaze u cjelokupne tekstove članaka, kao i da ih koriste u bilo koje druge zakonski dozvoljene svrhe bez traženja prethodnog odobrenja od izdavača ili autora, što je u skladu s definicijom otvorenog pristupa.

Područje pokrivanja: Politologija: Multidisciplinarne društvene nauke

 

Uređivačka politika


Odgovornosti autora

Autori garantuju da rukopis predstavlja njihov originalan doprinos, koji nije objavljen ranije. Ako se ispostavi da je rad drugdje publikovan bez obavjesti autora uredništvu, rad će se povući. Predavanje istog rukopisa u više časopisa predstavlja kršenje etičkih standarda, što ga isključuje iz daljeg razmatranja za objavljivanje u časopisu. Uz odobrenje autora, publikovat će se i rad koji je ranije objavljen, ako ispunjava tražene kriterije.
Autori snose svu odgovornost za cjelokupni sadržaj rukopisa. Rukopis ne smije da sadrži neosnovane ili nezakonite tvrdnje, niti da krši prava drugih lica.
Pune reference svih navoda u tekstu (citata) iz knjiga, časopisa, web sajtova, instituta i think tankova, moraju biti navedene u zasebnom odeljku (Literatura ili Reference) na jednoobrazan način, prema uputstvu (smjernice za autore) u cilju citiranja izvora koji su značajno uticali na sadržaj istraživanja i rukopisa, u skladu sa APA citatnim standardom.

Radi popularizacije navedenih tematika, prije svega među mladima, shodno vremenu koje zahtijeva novi pristup, uredništvo je zauzelo stanovište da je dopušteno navođenje referenci na kraju teksta i u tekstu hiperlinkom. Odluka počiva na činjenici da je tematika koju promoviše časopis iz bliske prošlosti, realnog vremena, ili budućnosti nije u dovoljnoj mjeri istražena i obrađena u naučnim časopisima iz oblasti koje su aktuelne danas i u budućnosti. Izvori novijeg datuma su rijetki i nedostajući iz materije koja se u časopisu proučava i analizira. Mišljenja smo da su izvori novinara istraživača iz prestižnih i cijenjenih štampanih medija, relevantnih časopisa, istraživača sa instituta ili think tenk-ova, institucija država, vlada i političara kompetentni kao reference iz oblasti koje se istražuju.

Predavanjem rukopisa autori se obvezuju na poštovanje uređivačke politike Časopisa Geopolitika.


Odgovornosti uredništva

Glavni urednik Časopisa donosi konačnu odluku o tome koji će se rukopisi objaviti. Odluke se donose isključivo na osnovu vrjednosti rukopisa. Moraju biti oslobođene rasnih, polnih/rodnih, vjerskih, etničkih ili političkih predrasuda. Prilikom donošenja odluke o objavljivanju glavni urednik se rukovodi uređivačkom politikom, vodeći računa o zakonskim propisima koji se odnose na govor mržnje, i kršenja autorskih prava.


Recenzija časopisa

Tekstovi istraživačkog časopisa su podvrgnuti recenziji, nakon ocjene da zadovoljavaju formu i tematiku radi pribavljanja mišljenja stručnjaka recenzenata na terenu o individualnim rukopisima. Naš proces recenzije (peer review) je povjerljiv, što znači da su identiteti recenzenta i autora skriveni od recenzenata, i obrnuto, tokom postupka pregleda. Sagovornici recenzenata neće imati sukob interesa.
U slučaju da urednici budu otkrili ili obavješteni o bilo kakvim primjedbama za nedolično ponašanje u istraživanju, urednici će postupiti na odgovarajući način i nakon objavljivanja radova. Urednici našeg časopisa slijede smjernice o povlačenju članka u cilju poštovanja etničnosti prilikom objavljivanja.
Ako se pojavi sumnja u objektivnost ili kvalitet recenzije, urednik angažuje nove recezente. Tokom postupka recenzije glavni urednik može da zahtjeva od autora da dostave dodatne informacije, ako su one neophodne za donošenje suda o rukopisu. Urednik i recenzenti moraju da čuvaju takve informacije kao poverljive i ne smijju ih upotrjebiti u druge svrhe.

 

Žalbeni postupci

U slučaju da autori imaju ozbiljne i osnovane zamjerke na račun recenzije, uredništvo provjerava da li je recenzija objektivna i da li zadovoljava akademske standarde.
Dodatni recenzenti se angažuju i u slučaju kada su odluke recenzenata (odbiti/prihvatiti) međusobno oprečne ili na drugi način nepomirljive.
Konačnu odluku o prihvatanju rukopisa za objavljivanje donosi isključivo glavni urednik.

 
Etičnost publikovanja

Urednici našeg Časopisa slijede smjernice o povlačenju članka u cilju poštovanja etničnosti. Svaki pojedinac ili institucija mogu da u bilo kom trenutku uredniku ili uredništvu prijave saznanja o kršenju etičkih standarda i drugim nepravilnostima i da o tome dostave verodostojne informacije, da:

  • glavni urednik donese odluku o povlačenju rada.
  • manji prekršaji, na primjer kada je riječ o nerazumjevanju ili pogrešnoj primeni publicističkih standarda, razrješavaju se u direktnoj komunikaciji s autorima.

U slučaju grubog kršenja etičkih standarda, glavni urednik / uredništvo može da preduzme različite mjere:

  • objavljuje saopštenje ili uvodnik u kom se slučaj opisuje;
  • izriče zabranu objavljivanja u Časopisu na određeni vremenski period;

Uredništvo polazi od stava da preuzimanje tuđih ideja, reči ili drugih oblika kreativnog doprinosa i njihovo predstavljanje kao svojih, kršenje izdavačke etike a može da uključuje i kršenje autorskih prava.

 

Politika otvorenog pristupa

Urban Logic Centar publikuje onlajn Časopis otvorenog pristupa. Sav njegov sadržaj dostupan je korisnicima besplatno. Korisnici mogu da čitaju, preuzimaju, kopiraju, distribuiraju, štampaju, pretražuju puni tekst članaka, kao i da uspostavljaju HTML linkove ka njima, bez obaveze da za to traže saglasnost autora ili izdavača.
Pravo da sadržaj koriste bez pisane saglasnosti ne oslobađa korisnike obaveze da citiraju sadržaj časopisa.


Arhiviranje digitalne verzije

Sve objavljene digitalne sveske časopisa arhiviraju se po zakonu u digitalni depozit Narodne biblioteke u Banja Luci.


Naplata troškova autorima

Urban Logic Center ne naplaćuje troškove objavljivanja ni autorima niti trećim stranama. Besplatne su, kako usluge prijavljivanja rukopisa i njihove obrade, tako i usluge publikovanja članaka. Ne postoje bilo kakvi skriveni troškovi. 


Autorska prava

Copyright teksta ostaje autor - ali to ujedno čini pravnu odgovornost autora zbog bilo kojeg sadržaja;
Autori zadržavaju autorska prava nad objavljenim člancima, a izdavaču daju neekskluzivno pravo da članak objavi, da u slučaju daljeg korišćenja članka bude naveden kao njegov prvi izdavač, kao i da distribuira članak u svim oblicima i medijima.


Odricanje od odgovornosti

Stavovi iznjeti u objavljenim radovima ne izražavaju stavove urednika i članova redakcije časopisa. Autori preuzimaju pravnu i moralnu odgovornost za ideje iznijete u svojim radovima. Izdavač neće snositi nikakvu odgovornost u slučaju ispostavljanja bilo kakvih zahteva za naknadu štete.