dr. Sandra Santrač

Istraživanja su usmjerena na konceptualizaciju preduzetništva i ekonomskog rasta na osnovu intelektualnog kapitala, ICT, inovacija, novih tehnoloških rješenja.
Takođe obrađuje tematiku  Javne i Kulturne diplomatije, Geo-ekonomije, te razvojnih politika